joomla templates top joomla templates template joomla

Pomagają, ostrzegają i uczą – tysiące zajęć edukacyjnych w szkołach, tysiące osób, którym pomogli strażnicy. Straż miejska podsumowuje działalność profilaktyczną w 2017 r.

D.D./Warszawa.eserwis.info, info/foto: Straż Miejska, Warszawa włącz . Opublikowano w Warszawa wiadomości

 
Niemal 10 tys. godzin zajęć w szkołach, ponad 5,5 tys. osób w Miasteczku Ruchu Drogowego, ponad 400 bezpiecznych warszawianek – straż miejska uczy i ostrzega, sięgając po nowe narzędzia edukacyjne. Nowością w 2017 r. był również Uliczny Patrol Medyczny – specjalistyczna pomoc dla osób bezdomnych, i to nie koniec. Osobom bezdomnym strażnicy miejscy pomogli w ubiegłym roku ponad 12 tys. razy.
 
Blisko 10 tys. godzin zajęć edukacyjnych w ponad 680 szkołach – od przedszkolaka do licealisty
 
Nie było dnia bez zajęć edukacyjnych prowadzonych przez strażników miejskich w stołecznych szkołach. O bezpieczeństwie i współczesnych zagrożeniach mówiono w 686 placówkach oświatowych (217 przedszkolach, 258 szkołach podstawowych, 86 gimnazjach oraz 125 szkołach ponadgimnazjalnych) w trakcie 9619 godzin zajęć edukacyjnych.
 
Tematykę aż 23 programów edukacyjnych straż miejska dostosowała do wieku uczniów, współczesnych zagrożeń i bieżących potrzeb szkół. Zajęcia dotyczyły zarówno podstawowych zasad bezpieczeństwa, reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, sposobu powiadamiania służb, ale także udzielania pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogowego czy odpowiedzialności prawnej.
 
Równolegle z zajęciami edukacyjnymi realizowano nowoczesny i atrakcyjny dla uczniów projekt – Teatr na Straży. Spektakl „Florka w sieci”, którego bohaterka ostrzega przed zagrożeniami w wirtualnym świecie, wystawiono aż 103 razy. Obejrzeli go uczniowie ze 146 szkół, nie tylko stołecznych, ale też z Żyrardowa, Otrębusów i Brwinowa. Popularnością cieszył się także innowacyjny spektakl prowadzony metodą Teatru Forum – „Domino”, który opowiada o problemach młodego człowieka poszukującego akceptacji w grupie rówieśniczej. Strażnicy miejscy wystawili 21 spektakli, w których uczestniczyła młodzież z 23 placówek.
 
 
 
 
Ponad 5,5 tys. osób odwiedziło Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego straży miejskiej – miasteczko tętniło życiem przez cały sezon
 
Popularność Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego straży miejskiej nie maleje. Teoria uzupełniona praktyką, w miejscu odzwierciedlającym drogową rzeczywistość, pod okiem specjalistów – to dzięki tym atutom miasteczko przyciąga coraz większą liczbę szkół i mieszkańców. Kolejny sezon rowerowy to m.in. zajęcia z udziałem aż 3978 uczniów z 90 szkół i dni otwarte, w trakcie których z infrastruktury miasteczka skorzystało 1598 osób.
 
W ubiegłym sezonie w miasteczku odbył się również rodzinny piknik „Zdrowo-Rowerowo”. Po raz pierwszy, w ramach projektu „Bądźmy razem bezpieczni”, realizowanego wspólnie z Tramwajami Warszawskimi, przeprowadzono zajęcia dla seniorów. Mogli oni skorzystać z trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych, przekazanych straży miejskiej przez Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK. Rowery trójkołowe umożliwiają również korzystanie z miasteczka uczniom z ograniczoną sprawnością ruchową.
 
Infrastruktura miasteczka (ścieżki rowerowe, sygnalizatory świetlne, dziesiątki znaków drogowych, skrzyżowania, ronda, torowisko tramwajowe i przejazd kolejowy) ułatwiła strażnikom, którzy na co dzień prowadzą zajęcia dla dzieci, przygotować film edukacyjny – „Przepisowy rowerzysta”. Film, przedstawiający zasady bezpiecznego poruszania się rowerem, uatrakcyjni zajęcia prowadzone przez straż miejską. Będzie również stanowił wsparcie dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu na kartę rowerową. Film uzyskał rekomendację Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 
 
 
Ponad 400 kolejnych bezpiecznych warszawianek – kurs samoobrony po obu stronach Wisły
 
Z kursu samoobrony „Bezpieczna warszawianka” do tej pory skorzystało już ponad 3,5 tys. kobiet, tylko w ubiegłym roku – 415.
 
Warszawianki chcą czuć się bezpiecznie i chcą skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia. Z pomocą przychodzi straż miejska, która w ubiegłym roku nie tylko zwiększyła częstotliwość kursów samoobrony, ale zaczęła je również prowadzić po praskiej stronie stolicy.
 
Kurs samoobrony łączący umiejętności praktyczne z wiedzą teoretyczną jest uzupełniany elementami wiktymologii i wzbogacony praktycznymi zajęciami z udzielania pierwszej pomocy. Intensywny i atrakcyjny program szkoleniowy prowadzony przez doświadczonych instruktorów taktyki i techniki podejmowania interwencji, dogodne terminy i lokalizacje zajęć powodują, że listy osób chętnych do udziału w szkoleniu zamykane są w ciągu kilku godzin.
 
 
 
 
Pomoc medyczna, rzeczowa, doraźna – 12 tys. razy strażnicy miejscy pomogli osobom bezdomnym
 
12685 razy strażnicy miejscy przewozili w ubiegłym roku osoby bezdomne do noclegowni, schronisk, ogrzewalni oraz do SOdON. Przeprowadzono 12593 kontrole miejsc, w których przebywały osoby bezdomne. Funkcjonariusze wydali najbardziej potrzebującym 2999 porcji ciepłych posiłków.
 
Działania pomocowe skierowane do osób bezdomnych prowadzone są na trzech płaszczyznach – cykliczna kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków oraz pomocy rzeczowej, a od ubiegłego roku również pomoc medyczna udzielana w ramach wspólnego projektu straży miejskiej, Caritas Polska, Lekarzy Nadziei – Uliczny Patrol Medyczny. Jest to objazdowa pomoc ratunkowa dla osób bezdomnych i ubogich przebywających poza schroniskami. W ramach projektu specjalnie oznakowany radiowóz z doświadczonymi ratownikami, odpowiednio wyposażony w sprzęt i środki medyczne, objeżdża wytypowane miejsca przebywania osób bezdomnych oraz ulice Warszawy, udzielając potrzebującym doraźnej pomocy medycznej, kierując lub zawożąc ich do szpitala lub Przychodni Lekarzy Nadziei. Ratownicy udzielają osobom bezdomnym fachowych porad oraz informują o możliwościach podjęcia terapii w przypadku uzależnień i wychodzenia z bezdomności. Od września 2017 r. Uliczny Patrol Medyczny w trakcie kontroli 80 miejsc udzielił pomocy 65 osobom. Łącznie udzielono 85 porad medycznych oraz wykonano 135 czynności medycznych.
 
Po raz trzeci przy współpracy z Caritas Polska prowadzona był również akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”, polegająca na dostarczaniu osobom bezdomnym ciepłych posiłków, koców, ciepłej odzieży i innych artykułów pierwszej potrzeby. Kuchnia działająca przy Caritas Polska i kuchnia spółdzielni socjalnej „Kto rano wstaje” działająca przy schronisku Caritas Archidiecezji Warszawskiej przygotowywały każdorazowo 100 litrów gorącej zupy. Strażnicy miejscy już po raz siódmy przeprowadzili zbiórkę ubrań, obuwia oraz środków czystości, a także produktów żywnościowych, które trafiły do osób bezdomnych przed świętami w ramach projektu „Paczka dla bezdomnych”. Funkcjonariusze zaangażowali się również w przygotowanie wigilii dla osób bezdomnych organizowanej przez Teatr Kamienica. Podczas ubiegłorocznej wigilii w teatrze udział wzięło blisko 150 bezdomnych osób.
 
 
 
Straż miejska aktywnie uczestniczy w życiu stolicy – uroczystości, zbiórki, festyny
 
Straż miejska od lat działa na rzecz lokalnej społeczności aktywnie uczestnicząc w realizowanych w mieście projektach, organizowanych uroczystościach, czy piknikach i festynach oraz zbiórkach.
 
Kompania reprezentacyjna i poczty sztandarowe straży miejskiej są obecne na wielu uroczystościach miejskich, państwowych i religijnych. Szczególną opieką funkcjonariusze obejmują środowisko kombatantów Powstania Warszawskiego, organizując oraz biorąc udział w uroczystościach upamiętniających bohaterów Powstania.
 
Strażnicy miejscy co roku angażują się m.in. w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Konto Fundacji wspierają zbiórką pieniężną prowadzoną wśród pracowników i funkcjonariuszy, a także dochodami z aukcji internetowych, na której wystawiają m.in. kursy samoobrony wraz ze szkoleniem udzielania pomocy przedmedycznej.
 
Na pomoc strażników mogą również liczyć pacjenci szpitali – Klub Honorowych Dawców Krwi straży miejskiej oddał do tej pory 72 litry krwi. W ubiegłym roku straż zorganizowała też 8 akcji oddawania krwi „Na Ratunek” dla osób potrzebujących jej w nagłych przypadkach oraz uczestniczyła w akcjach zbiórki krwi organizowanych przez inne podmioty, w tym służby mundurowe.
 
Funkcjonariusze straży miejskiej w 2017 r. uczestniczyli 88 razy w miejskich imprezach i festynach plenerowych, w trakcie których odbywały się konkursy, gry i zabawy sportowe, promujące wśród dzieci i młodzieży zasady bezpieczeństwa, aktywny i zdrowy styl życia, bezpieczny wypoczynek w czasie wolnym, bezpieczeństwo na drodze, zasady udzielania pierwszej pomocy. Imprezy te uatrakcyjniały pokazy taktyk i technik interwencji oraz elementów samoobrony Grupy Pokazowej straży miejskiej.
 
Natomiast grupa biegaczy reprezentowała straż miejską w różnego rodzaju biegach organizowanych na terenie stolicy i w całym kraju („Bieg Tyma”, „Runmageddon”, „II Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Wieloboju Siłowym").
 
Ponad 23 tys. odblasków trafiło w ręce warszawiaków w ramach akcji „Świeć blaskiem z odblaskiem”. Po raz drugi działania w ramach projektu edukacyjnego, skierowanego do najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi, straż miejska przeprowadziła wspólnie 
z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie oraz partnerami akcji. W okresie przedświątecznym mieszkańcy mogli zdjąć odblaski z 23 drzewek ustawionych m. in. przed urzędami dzielnic.