joomla templates top joomla templates template joomla

Konkurs Teatralny na inscenizację wspólczesnego polskiego autora

włącz . Opublikowano w Warszawa kulturalne

alt7 lutego (sobota) - 15 listopada 2009
Dom Kultury "Rakowiec", ul. Wiślicka 8 - park im.Zasława Malickiego. Wstęp wolny. To wydarzenie jest częścią: "Brombolandia" - Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.

REGULAMIN:

1. CEL
Promocja współczesnej literatury polskiej wśród dzieci i młodzieży. Poszerzenie repertuaru
teatralnego dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych o tytuły współczesnych polskich
autorów.

2. UCZESTNICY
Konkurs jest przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych działających przy szkołach, placówkach kultury, teatrach i innych instytucjach z terenu całej Polski.
Zgłoszone grupy zostaną podzielone na następujące kategorie wiekowe:
I. klasy 1-3 Szkoły Podstawowej,
II. klasy 4-6 Szkoły Podstawowej,
III. uczniowie gimnazjum,
IV. uczniowie liceum.

3. KWESTIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE
I. Prezentacje biorące udział w konkursie mogą stanowić:
- inscenizacje sztuki dla dzieci i młodzieży współczesnych polskich autorów.
- inscenizacje oparte na adaptacji utworów prozatorskich lub poetyckich współczesnych
polskich autorów.

II. W Festiwalu mogą być prezentowane przedstawienia w dowolnej formie teatralnej,
adresowane do dzieci i młodzieży, spełniające warunki techniczne umożliwiające
wystawienie spektaklu na scenie DK „Rakowiec” (głębokość – 2,6 m, szerokość-8 m).
W spektaklu nie mogą być używane mikrofony indywidualne. Organizator zapewnia
nagłośnienie przy użyciu mikrofonów pojemnościowych.

IV. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie do 15 listopada 2009 r.
- karty zgłoszenia
- zapisu elektronicznego zgłoszonego spektaklu (nagranie lub scenariusz z
fotodokumentacją) na adres: DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa, z
dopiskiem „Konkurs Teatralny- Brombolandia”, lub elektronicznie na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Kwalifikacja będzie dokonana przez radę kwalifikacyjną powołaną przez organizatorów
Festiwalu do 30 listopada 2009 r.

VI. Czas trwania inscenizacji:
• maksymalnie 20 min. dla grup w kategorii1-3 klasa Szkoły Podstawowej,
• maksymalnie 30 min. dla grup w kategorii 4-6 klasa Szkoły Podstawowej,
• maksymalnie 50 min. dla grup w kategorii wiekowej uczniów gimnazjum, liceum.

VII. Termin i miejsce prezentacji teatralnych: 11 12 13 grudnia 2009 r.,
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa.

VIII. Zaproszone teatry przyjeżdżają na koszt własny.

IX. Podpisanie Karty Zgłoszeniowej jest wyrazem akceptacji i zobowiązuje teatr do
podporządkowania się postanowieniom niniejszego Regulaminu.

4. JURY
Przewodniczący honorowy jury: Maciej Wojtyszko – pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy
i teatralny, autor książek dla dzieci i młodzieży.
W skład jury wejdą także: aktor, recenzent teatralny, przedstawiciel Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, przedstawiciel organizatora.

5. KRYTERIA OCENY
• warsztat aktorski: dykcja, ruch, interpretacja tekstu
• adaptacja tekstu
• budowanie sytuacji scenicznych
• szukanie nowych, niebanalnych form wyrazu artystycznego
• oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu

6. OBRADY JURY KONKURSU
I. W głosowaniu nad wyborem laureata nagrody każdemu z członków jury Konkursu
przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.
II. Z obrad jury sporządza się protokół, stwierdzający przyznanie nagród.
III. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej www.rakowiec.art.pl w dniu
14 grudnia 2009 r.
Dom Kultury "Rakowiec"