joomla templates top joomla templates template joomla

Darmowe parkowanie dla uczestników walk o Warszawę

włącz . Opublikowano w Warszawa wiadomości

Od 1 września uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz uczestnicy innych walk o Warszawę w latach 1939-1945 zwolnieni będą z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 138 z dnia 13.08.2008) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania (...) uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz uczestnicy (po stronie koalicji antyhitlerowskiej) innych walk o Warszawę w latach 1939-1945 są objęci zerową stawką opłaty za parkowanie. Warunkiem jest posiadanie odpowiednio: Karty Powstańca lub Karty Honorowej.

 

Karty wydawane będą na wniosek osoby uprawnionej, bezpłatnie, na okres nieprzekraczający trzech lat.

 

Przy składaniu wniosku o wydanie „Karty Powstańca” należy przedstawić:
- dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymację związku zrzeszającego uczestników Powstania Warszawskiego.

 

Przy składaniu wniosku o wydanie „Karty Honorowej” należy przedstawić:

 

- dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

 

- odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymację odznaczenia wojskowego „Medal za Warszawę 1939-1945”

 

W czasie parkowania w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, karta powinna być wyłożona wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem kart powinny zgłaszać się od dnia 14.08.2008r. do Biur Obsługi Klienta Zarządu Dróg Miejskich mieszczących się:

 

- Zarząd Dróg Miejskich - ul. Chmielna 120. pok. 1, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 17:00, tel. 022 620 10 21 w.204;

 

- Urząd Dzielnicy Śródmieście - ul. Nowogrodzka 43, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców, czynne w godz.: pon. 8:00—18:00, wt.—pt. 8:00 — 16:00, tel. 022 699 83 80;

 

- Urząd Dzielnicy Ochota - ul. Grójecka 17a, pak. 404 (piętro IV), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 — 17:00, tel. 022 823 93 19;

 

- Urząd Dzielnicy Wola - Al. Solidarności 90, wejście D, pok. 18, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 — 17:00, tel. 022 504 86 81 (biuro działa do 31.08.2008r.);

 

- Urząd Dzielnicy Mokotów - u Rakowiecka 25/27, pok. 141 (piętro 1), tel. 022 565 16 65
Plac Grzybowski – pawilon; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 — 17:00 , tel. 0-508 004 099, (biuro działa do 31.08.2008r).

 

Poza tym od 01.09.2008 r.:
- Praga - ul. Jagiellońska 56, lok. 3b, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 — 17:00

 

 

 

 

 

 

źródło : www.um.warszawa.pl