joomla templates top joomla templates template joomla

Nowi strażnicy miejscy złożyli przysięgę

włącz . Opublikowano w Warszawa wiadomości

altSłowami „Tak mi dopomóż Bóg” zakończyło rotę przysięgi 112 strażników miejskich, którzy zostali przyjęci do służby. W uroczystościach w Komendanturze Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ulicy Czerniakowskiej udział wzięła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Uroczystość złożenia przysięgi oznacza, że z chwilą wygłoszenia roty przyjmujecie odpowiedzialność za ochronę porządku publicznego w Warszawie oraz za bezpieczeństwo jego mieszkańców. – podkreśliła Prezydent Warszawy - Mieszkańcy Warszawy oczekują od Was profesjonalnego i zdecydowanego działania, życzliwego podejścia do rozwiązywania trudnych spraw, uprzejmego i kulturalnego postępowania w kontaktach z obywatelami, ale nade wszystko oczekują postępowania zgodnego z prawem.

Chciałbym, aby ta przysięga stała się dla Was, drodzy strażnicy, wskazówką do codziennej, często niełatwej i pełnej poświęceń pracy. Abyście każdego dnia z godnością i zaangażowaniem potrafili rozwiązywać problemy mieszkańców Warszawy.- powiedział zwracając się do strażników komendant Zbigniew Leszczyński.
Po ślubowaniu wręczono także dyplomy 59 funkcjonariuszom wyróżnionych za dotychczasową pracę. Wyróżnienia zostały przyznane za: pomoc w ratowaniu życia ludzkiego, osiągnięcia w lokalnych oraz krajowych zawodach sportowych, godne reprezentowanie Straży Miejskiej podczas inicjatyw społecznych i kulturalnych oraz wieloletni udział w Kompanii Reprezentacyjnej podczas uroczystości państwowych.

Do formacji Straży Miejskiej przystąpiło 112 osób, w tym 52 kobiety. Większość z przyjętych do służby ma wyższe wykształcenie.

Tekst roty:

Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej,
chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi,
przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej,
dbać o etykę i dobre imię służby.